Διδασκαλία της προπαίδειας με εικονογραφήματα και απλές μνημονικές τεχνικές
Οι δύσκολες πράξεις του πολλαπλασιασμού διδάσκονται μέσα από ιστορίες.Οι αριθμοί έχουν μετατραπεί σε εικονογραφήματα και στα δύο μέλη κάθε εξίσωσης πολλαπλασιασμού και αναπαριστούν μια φανταστική εικονογραφημένη ιστορία.

Η μέθοδος προτείνεται για μαθητές δημοτικού που δεν έχουν κατακτήσει τον μηχανισμό της προπαίδειας.