Εικονογραφική μέθοδος για τη διδασκαλία των γραμμάτων   

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο κάθε γράμμα μετατρέπεται σε ένα σχέδιο που θυμίζει ακριβώς το σχήμα του συγκεκριμένου γράμματος και τον ήχο του.Προσφέρεται λοιπόν ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος απομνημόνευσης των γραμμάτων που είναι η βάση για τη διδασκαλία της ανάγνωσης.
Η μέθοδος εφαρμόζεται σε μαθητές της Ά τάξης του Δημοτικού Σχολείου , σε παιδιά του Νηπιαγωγείου καθώς και σε παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία.