Πρόγραμμα προετοιμασίας για τα Αρχαία σε μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού
Πραγματοποιούνται μαθήματα της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας ,σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη της Ά Γυμνασίου , με ειδικές διευκολυντικές μεθόδους ,αναλυτικά,συστηματικά και οργανωμένα .
Τα παιδιά μαθαίνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της ύλης και έτσι όταν έρθει η στιγμή να ξαναδιδαχτούν δεν δυσκολεύονται.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ'  Δημοτικού ,είτε αντιμετωπίζουν κάποια μαθησιακή δυσκολία  είτε όχι.