Η εργοθεραπεία προσφέρει υποστήριξη, συμβουλευτική καθώς και αποκατάσταση σε παιδιά και τις οικογένειες τους, τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες σε διάφορους τομείς της λειτουργικότητάς τους. Ο εργοθεραπευτής που δουλεύει με παιδιά εστιάζει την προσοχή του στη σχέση θεραπευτή - παιδιού, στους τομείς δραστηριοτήτων του παιδιού [αυτοφροντίδα, σχολική απόδοση, κοινωνικότητα, παιχνίδι] και τέλος σε μία πληθώρα εξωγενών και περιβαλλοντικών παραγόντων, οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ολοκληρωμένης εικόνας του παιδιού.

   Ο εργοθεραπευτής δουλεύει με παιδιά που ενδέχεται να εμφανίζουν οποιαδήποτε ανικανότητα ή αναπηρία η οποία είναι σε θέση να επηρεάζει την απόδοσή τους. Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται:

• Νευρολογικές αναπηρίες [ εγκεφαλική παράλυση]

• Ιατρικές, χειρουργικές και ορθοπεδικές καταστάσεις [ κατάγματα άνω άκρου,

εγκαύματα]

• Σωματικές αναπηρίες

• Αναπτυξιακή καθυστέρηση

• Αναπτυξιακές διαταραχές

• Μαθησιακές δυσκολίες

• Ψυχοκοινωνικά προβλήματα [ προβλήματα συμπεριφοράς, χρόνιες παθήσεις,

ψυχιατρικές διαταραχές] .

   Επιπρόσθετα λειτουργεί σε συνεργασία με το παιδί, τους γονείς και το στενό οικογενειακό περιβάλλον, τον γιατρό, τον εκπαιδευτικό, όπως και με τους άλλους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με το παιδί.