Η Λογοθεραπεία ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας (λεκτική και μη), λόγου, ομιλίας, φωνής και μάσησης – κατάποσης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.
   Ο ρόλος του Λογοπεδικού:
Ο λογοπεδικός μέσα από συγκεκριμένες δοκιμασίες (tests) αξιολογεί και ενισχύει τις δεξιότητες, ενώ παράλληλα ενημερώνει και προσπαθεί να αποτρέψει την επιδείνωση των δυσλειτουργιών που επιφέρουν οι παθήσεις που εκδηλώνονται.
   Ο λογοπεδικός είναι σε θέση να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει
διαταραχές σε παιδιά όπως:
• Εξελικτικές φωνολογικές διαταραχές: όπου δεν είναι οργανωμένο το φωνολογικό σύστημα και απλοποιείται συστηματικά η ομιλία ενός παιδιού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η ομιλία να είναι δυσκατάληπτη ή να μιλά "μωρουδίστικα".
• Εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές: στην περίπτωση αυτή το λεξιλόγιο είναι φτωχό και κάνει κατά την ομιλία του γραμματικά, συντακτικά και μορφολογικά λάθη. Συχνά παρουσιάζονται προβλήματα και στην αντίληψη του λόγου, καθώς δεν κατανοεί διάφορες έννοιες, εντολές κλπ.
• Τραυλισμός: διαταραχή της ροής του λόγου που χαρακτηρίζεται από την επανάληψη φθόγγων ή συλλαβών, επανάληψη μονοσύλλαβων λέξεων (π.χ. "π-π¬πού", "κ¬κ¬και" "με¬με¬με").
•Διαταραχές επικοινωνίας που οφείλονται σε Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Βαρηκοΐα, Κώφωση: σε αυτές τις παθήσεις παρουσιάζονται γλωσσικές, αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές.
• Διαταραχές ανάγνωσης και γραπτού λόγου: μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία
• Διαταραχές στο γραπτό και προφορικό λόγο εξαιτίας νοητικής υστέρησης ή παρουσίας συνδρόμου (π.χ. σύνδρομο DOWN)

   Πότε πρέπει να αναζητήσουμε την βοήθεια του λογοπεδικού:
Όταν ένα παιδί μπορεί να:
•Μπερδεύει τους ήχους σε μία λέξη.
• Αδυνατεί να μιμηθεί συγκεκριμένους ήχους ή ομάδες ήχων.
• Παραλείπει ήχους ή/και συλλαβές από τις λέξεις.
• Δυσκολεύεται να καταλάβει αυτά που του λένε.
• Δυσκολεύεται να βάζει λέξεις μαζί και να σχηματίζει προτάσεις.
• Δυσκολεύεται να βρίσκει τις κατάλληλες λέξεις που χρειάζεται για να εκφραστεί και να συντάξει σωστά τις προτάσεις του.
• Δυσκολεύεται να παίρνει μέρος σε μία συζήτηση.
• Δυσκολεύεται στη διήγηση απλών και πρόσφατων γεγονότω